Cách tính chỉ số tổng quát cầu thủ fo3

Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phát hiện nhỏ thú vị dành cho những người ưa thích tìm hiểu! Vì thực tế mà nói, chúng ta cũng có thể dễ dàng biết được điểm tổng quát của mỗi cầu thủ bằng cách đặt họ vào vị trí cần biết, và engine trò chơi sẽ làm những điều còn lại.
279_3
Cùng xem cách tính chỉ số tổng quát cầu thủ của game thủ Duyanhduy từ diễn đàn FIFA Online 3

Duyanhduy từ diễn đàn FIFA Online 3 đã đưa ra một bảng thống kê được cho là do chính EA sử dụng trong cách thức tính chỉ số tổng quát cho từng cầu thủ theo vị trí thi đấu. Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng, chỉ số tổng quát không thực sự quyết định rằng một cầu thủ có thể chơi tốt tại vị trí nào đó hay không. Tuy nhiên, đây vẫn là một nghiên cứu thú vị mà chúng tôi và các bạn có thể sử dụng để tính toán dễ dàng hơn hơn ngay trước khi quyết định xây dựng một đội hình thi đấu mới toanh cho mình.

Dưới đây là bảng thống kê hệ số của các chỉ số chuyên môn ứng với từng vị trí. Theo đó, công thức tính toán tìm chỉ số tổng quát sẽ có dạng: Chỉ số tổng quát (làm tròn đến số nguyên) = [Tổng của (chỉ số chuyên môn * hệ số)]/100.

Bảng thống kê hệ số cho các vị trí:

 

THỦ MÔN

 

GK
TM đổ người 24
TM vị trí 24
TM phản xạ 24
TM bắt bóng 16
TM phát bóng 6
Nhảy 3
Phản ứng 3

ádasd

Đổ người, vị trí và phản xạ là 3 chỉ số quyết định lớn đến điểm tổng quát của thủ môn

CB SW LB/RB LWB/RWB
Kèm người 20 Cắt bóng 22 Kèm người 15 Kèm người 12
Tranh bóng 15 Kèm người 15 Tranh bóng 14 Tranh bóng 12
Đánh đầu 10 Tranh bóng 15 Xoạc bóng 10 Giữ bóng 10
Xoạc bóng 10 Phản ứng 9 Đánh đầu 8 Chọn vị trí 9
Sức mạnh 10 Đánh đầu 7 Vị trí 8 Tạt bóng 8
Quyết đoán 10 Xoạc bóng 7 Giữ bóng 7 Chuyền ngắn 8
Tốc độ 5 Giữ bóng 7 Phản ứng 7 Xoạc bóng 8
Chuyền ngắn 4 Chuyền ngắn 6 Chuyền ngắn 6 Đánh đầu 5
Giữ bóng 4 Sức mạnh 5 Tạt bóng 5 Tăng tốc 5
Nhảy 4 Tăng tốc 4 Thể lực 5 Tốc độ 5
Vị trí 3 Nhảy 3 Sức mạnh 5 Phản ứng 5
Tốc độ 5
Quyết đoán 5

Mọi vị trí hàng hậu vệ đều cần điểm kèm người cao

CM CAM CDM LM/RM
Chuyền ngắn 15 Chuyền ngắn 15 Chuyền ngắn 10 Tạt bóng 13
Chuyền dài 12 Rê bóng 12 Kèm người 10 Rê bóng 13
Rê bóng 10 Giữ bóng 12 Tranh bóng 10 Chuyền ngắn 12
Giữ bóng 10 Tầm nhìn 10 Chọn vị trí 10 Giữ bóng 12
Vị trí 9 Sút xa 9 Chuyền dài 8 Tốc độ 8
Đánh đầu 5 Chọn vị trí 9 Sức mạnh 7 Chuyền dài 7
Tranh bóng 5 Dứt điểm 7 Đánh đầu 5 Tăng tốc 7
Thể lực 5 Chuyền dài 7 Xoạc bóng 5 Vị trí 6
Sút xa 5 Lực sút 5 Thể lực 5 Tầm nhìn 6
Tốc độ 5 Tốc độ 5 Tốc độ 5 Thể lực 5
Phản ứng 5 Phản ứng 5 Phản ứng 5 Phản ứng 5
Sức mạnh 4 Đánh đầu 4 Quyết đoán 5 Khéo léo 3
Tầm nhìn 5 Sút xa 3

EA cho rằng: Chuyền ngắn là tất cả với tiền vệ

LF/RF ST LW/RW
Dứt điểm 12 Dứt điểm 20 Rê bóng 15
Rê bóng 12 Đánh đầu 10 Tạt bóng 12
Giữ bóng 10 Lực sút 10 Tăng tốc 11
Sút xa 9 Tăng tốc 10 Chuyền ngắn 10
Tạt bóng 8 Rê bóng 8 Giữ bóng 10
Tăng tốc 8 Phản ứng 8 Tốc độ 9
Tốc độ 8 Giữ bóng 7 Chuyền dài 5
Phản ứng 8 Sút xa 7 Khéo léo 5
Đánh đầu 5 Chuyền ngắn 5 Phản ứng 5
Chuyền ngắn 5 Vô lê 5 Dứt điểm 4
Vô lê 4 Sức mạnh 5 Tầm nhìn 4
Sức mạnh 3 Tốc độ 5 Lực sút 3
Sút xa 3

Trừ tiền đạo cánh, các tiền đạo đều phải có chỉ số dứt điểm… trên trời

Ví dụ, Diego ’08 có:

Chuyền ngắn 84

Rê bóng 84

Giữ bóng 86

Tầm nhìn 82

Sút xa 77

Chọn vị trí 75

Dứt điểm 77

Chuyền dài 76

Lực sút 73

Tốc độ 75

Phản ứng 78

Đánh đầu 53

Vậy công thức sẽ như sau: [(84*15) + (84*12) + (86*12) + (82*10) + (77*9) + (75*9) + (77*7) + (76*7) + (73*5) + (75*5) + (78*5) + (53*4)]/100 = 79.01.

Kiểm tra lại, chỉ số tổng quát của số 10 cổ điển này đúng là 79.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phát hiện nhỏ thú vị dành cho những người ưa thích tìm hiểu! Vì thực tế mà nói, chúng ta cũng có thể dễ dàng biết được điểm tổng quát của mỗi cầu thủ bằng cách đặt họ vào vị trí cần biết, và engine trò chơi sẽ làm những điều còn lại.

Nhưng quá phụ thuộc vào engine trò chơi chẳng bao giờ làm bạn thấy thú vị như thế cả

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *