Kỹ Thuật Đi Bóng

Hướng dẫn cơ bản về cách điều khiển và xử lý trong FIFA Online 3

Hướng dẫn cơ bản về cách điều khiển và xử lý trong FIFA Online 3 Series clip hướng dẫn kỹ thuật sẽ giúp các HLV nắm bắt và áp dụng được những động tác qua người trong FIFA Online 3 một cách dễ dàng. Video sẽ hướng dẫn các HLV các kỹ thuật điều khiển và xử lý bóng Cấp

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý bóng cấp độ 1, 2 sao

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý bóng cấp độ 1, 2 sao Series clip hướng dẫn kỹ thuật sẽ giúp các HLV nắm bắt và áp dụng được những động tác qua người trong FIFA Online 3 một cách dễ dàng. Video sẽ hướng dẫn các HLV các kỹ thuật xử lý bóng Cấp độ 1 và 2 sao

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý bóng cấp độ 3 sao

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý bóng cấp độ 3 sao Series clip hướng dẫn kỹ thuật sẽ giúp các HLV nắm bắt và áp dụng được những động tác qua người trong FIFA Online 3 một cách dễ dàng. Video sẽ hướng dẫn các HLV các kỹ thuật xử lý bóng Cấp độ 3 sao

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý bóng cấp độ 4 sao

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý bóng cấp độ 4 sao Series clip hướng dẫn kỹ thuật sẽ giúp các HLV nắm bắt và áp dụng được những động tác qua người trong FIFA Online 3 một cách dễ dàng. Video sẽ hướng dẫn các HLV các kỹ thuật xử lý bóng Cấp độ 4 sao