Chỉ số tốc độ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ rê bóng?

Nhưng nếu nói 2 điểm thăng bằng công với 1 điểm tăng tốc có thể đánh đổi được 1 điểm rê bóng mà vẫn nhanh hơn đến 0.33 giây thì có vẻ hơi… phi thường! Nên nhớ, cả 2 đều có phong cách tia chớp như nhau cả!
1707-2
Câu hỏi đặt ra là, trong engine này, liệu chênh lệch một vài điểm tốc độ có ảnh hưởng thế nào đến ?

Tôi đã thử giải quyết câu hỏi này bằng cách thể nghiệm chênh lệch tốc độ của Messi các mùa giải trong FIFA Online 3 Việt Nam: Messi còn nguyên cây thể lực sẽ nhận bóng từ giữa sân, anh ta bắt đầu tăng tốc với bóng và giữ E cho đến khi vượt qua đường biên cuối sân mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.

Theo thử nghiệm này, nếu là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tốc độ rê bóng, thì thứ tự tốc độ từ nhanh nhất đến chậm nhất của Messi sẽ là: WC06 = ’07 > ’09 = ’06 > ’08 > 10U > 14T > WC14 > ’15 = ’10 > ’11. Tuy nhiên, hãy xem thử một cách trực quan nhất xem kết quả thực tế.

Điều gì đã xảy ra với Messi ’07 vậy? Anh ta có tốc độ 87, nghĩa là bằng với Messi WC06, thế nhưng tại sao chênh lệch giữa họ lại lên đến 0.257 giây? Ngay cả khi Messi WC06 của tôi đã bứt tốc sớm 1 bước chân, thì đáng ra nó cũng không đáng phải khác biệt đến thế chứ! Nên nhớ, Messi WC14 thua ’07 đến 5 điểm tốc độ, nhưng vẫn chạy nhanh hơn đến 0.064 giây???

Tham khảo tiếp về các chỉ số còn lại. Ta thấy rõ rằng, chỉ còn ba chỉ số khác có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ rê bóng của cầu thủ là tăng tốc, giữ bóng và rê bóng. Trường hợp này, Messi ’07 kém hơn WC06 từ 1 (tăng tốc) tới 6 điểm (rê bóng). Các chỉ số này của Messi ’07 cũng kém hơn WC14 lần lượt là 3, 5 và 7 điểm. Xét với chênh lệch tốc độ giữa ’07 với WC10 và WC06, thì có lẽ chỉ số giữ bóng không hề, hoặc chỉ có tác động rất ít đến tốc độ rê bóng. Ngược lại, chỉ số rê bóng (tất nhiên) lại có ảnh hưởng lớn hơn cả tăng tốc rất nhiều.

Câu hỏi tiếp theo là, liệu điểm khéo léo và thăng bằng có ảnh hưởng đến tốc độ rê bóng hay không khi mà ’07 kém cả WC06 và WC14 ở chỉ số này?

Đáp án là, có thể thăng bằng cũng ảnh hưởng đến tốc độ cầu thủ. Vì Messi ’14T vượt trội hơn WC14 ở cả 3 chỉ số phía trên (trừ tốc độ là ngang nhau), chỉ kém WC14 ở thăng bằng. Nhưng nếu nói 2 điểm thăng bằng công với 1 điểm tăng tốc có thể đánh đổi được 1 điểm rê bóng mà vẫn nhanh hơn đến 0.33 giây thì có vẻ hơi… phi thường! Nên nhớ, cả 2 đều có phong cách tia chớp như nhau cả!

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *