fifaonline 3

Đánh giá chuổi sản phẩm sự kiện VN Legend

2409 Chuỗi vật phẩm tháng 11 là loạt sản phẩm siêu hạng của FIFA Online 3 Việt Nam với tổng giá trị là 1656 CASH (khoảng 420 nghìn tiền Việt Nam) Chiều hôm nay, 3 BLV nổi tiếng Thành Luận, Minh Khôi và Tấn Beo đã cùng nhau stream reivew chuỗi vật phẩm siêu đắt giá